Home MUAT TURUN Jabatan
Jabatan PDF Print E-mail

Perolehan

Borang Pengesahan Pelaksanaan Cukai Barangan Dan Perkhidmatan GST
Borang Analisa Harga (Sebut Harga / Tender)
Borang Spesifikasi (Sebut Harga / Tender)
Borang Pengesahan Kerja / Perkhidmatan
Borang Perakuan Penerimaan Barang
Borang Pendaftaran Syarikat
Lampiran A - Butiran Kerja / Perkhidmatan / Bekalan yang telah dijalankan dalam tempoh 3 Tahun Lepas/ Sekarang
Penilaian Laporan Pembekalan/ Perkhidmatan/ Kerja-Kerja

Dokumen Perlaksanaan Integriti PACT

1. Jadual Buka

2. Format Jadual Analisa

3. Senarai Semakan Tender / Sebutharga

Pengurusan Perolehan (Alatulis)

Lampiran 1- Senarai Barangan Yang Tidak Dibekalkan di Stor Alatulis

Lampiran 2- Senarai Barangan Yang Masih Dibekalkan di Stor Alatulis

Lampiran 3- Kontrak Alatulis

NOTA:

Sebahagian item seperti senarai di Lampiran 1 yang masih mempunyai kontrak perbekalan atau mempunyai kontrak pusat UiTM seperti Kertas Fotostat A4 80 gsm. Y.Bhg Dato’/Datin/Prof./Tuan/Puan boleh merujuk kepada senarai di Lampiran 3. Pembelian item-item tersebut adalah diwajibkan melalui kontrak yang berkuatkuasa dengan menggunakan belanjawan PTJ masing-masing. Pihak PTJ hendaklah memaklumkan keperluan bekalan item-item berkenaan secara bertulis kepada Unit Kewangan Zon bagi membolehkan Pesanan Jabatan dikeluarkan kepada syarikat berdasarkan maklumat pembekal dan harga sepertimana yang dinyatakan. Proses Pembelian Terus adalah dilarang sama sekali sepanjang tempoh kontrak berkuatkuasa.

Last Updated on Wednesday, 04 March 2015 08:17