Home e-PEKELILING Surat Pekeliling Pejabat Bendahari
SURAT PEKELILING PEJABAT BENDAHARI PDF Print E-mail

2010

Bil. 1 Tahun 2010 (SPB ini dibatalkan dan digantikan dengan PB Bil.4/2012)
Garis Panduan Mengenai Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan Secara Pembelian Terus

Perenggan 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.8, 6.1.1, 6.1.2.a, 6.1.2.b,  6.3, 7.1.17, 7.1.18, 7.2.3, Lampiran 4 dan ayat “di perenggan 7.1.17 dan 7.1.18” di dalam perenggan 7.1.20.d di dalam Pekeliling Bendahari Bilangan 7 Tahun 2009 adalah dibatalkan.

Lampiran A
Lampiran 2

Bil. 2 Tahun 2010

Pindaan kepada Pekeliling Bendahari Bil. 4 Tahun 2010
Garis Panduan Perolehan Bekalan dan Penghantaran Buku Terbitan dan Cetakan Luar Negara Secara Pembelian Terus

Perenggan 8.1.5 daripada Pekeliling Bendahari Bil. 4 Tahun 2010 adalah digantikan.

Pindaan kepada Pekeliling Bendahari Bil 4 Tahun 2010
Struktur dan nama Jawatankuasa Pemilihan Vendor dan Pihak Berkuasa Melulus Pembelian Terus Bekalan dan Penghantaran Buku Terbitan dan Cetakan Luar Negara.
Sila rujuk bersama Surat Pekeliling Bil. 2 Tahun 2013

Last Updated on Wednesday, 28 January 2015 04:21